Procedure: Hoe verloopt PLAN B-K?

Procedure voor complexe projecten

De opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk is allerminst eenvoudig. Vooral in de zone Harelbeke/Kortrijk zijn ingrijpende werken nodig. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van historische, beschermde sluizen op het kanaal, en met de vele betrokken partijen en gesprekspartners.

Het project wordt daarom behandeld volgens het Vlaams decreet Complexe Projecten. Deze nieuwe werkwijze brengt verschillende beleidsprocedures samen. Zo kunnen ook erg ingewikkelde projecten gerealiseerd worden binnen een aanvaardbare termijn.

Open communicatie staat daarbij centraal. De Vlaamse overheid moet het project goed onderbouwen. Vakkundig advies inwinnen én positief samenwerken met de bevolking is een must.

Ankerpunten in de studie

De procedure Complexe Projecten telt 4 fases met 3 beslissingsmomenten. Momenteel bevinden we ons in de onderzoeksfase. Hierbij gaan we op zoek naar de beste oplossing. Om te weten wat de beste oplossingen zijn, brengen we ze eerst stuk voor stuk in kaart.

Afbeelding
Verkenningsfase

Tijdens de verkenningsfase worden de probleemdefinitie en projectdoelstellingen geformuleerd. Ook worden de grote lijnen van het proces in kaart gebracht.

In de onderzoeksfase worden de verschillende mogelijkheden op een geïntegreerde manier onderzocht en afgewogen. Op basis van de onderzoeksresultaten kan de Vlaamse regering vervolgens een voorkeursbesluit nemen over het project.

Afbeelding
Onderzoeksfase
Afbeelding
Uitwerkingsfase

Het doel van de uitwerkingsfase is om het voorkeursbesluit verder te concretiseren tot een realiseerbaar project en om de uitvoeringswijze te bepalen. De focus ligt nu op het projectniveau.

Het doel van de uitvoeringsfase is enerzijds om de werken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Anderzijds worden ook de nodige stappen wat betreft het beheer, de monitoring en de evaluatie van het project uitgevoerd.

Afbeelding
Uitvoeringsfase