Afbeelding
verkenning vierkant oranje

006 binoculars 2
Verkenningfase

Afgeronde fase
Tijdens de verkenningsfase worden de probleemdefinitie en projectdoelstellingen geformuleerd. Ook worden de grote lijnen van het proces in kaart gebracht.

Verkenningsfase

juni 2016 - aug 2017

Overleg met Vlaamse en provinciale administraties en met lokale besturen

Tijdens de verkenningsfase werden de meningen van alle betrokken administraties en besturen uitgebreid verkend. Met een duidelijk beeld van ieders visie op het project, bezorgdheden en aandachtspunten legden we afspraken vast over de verdere aanpak.

Startbeslissing

De startbeslissing is het engagement van de Vlaamse regering om het complex project van de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk op te starten. Het is ook de belofte tot samenwerking tussen verschillende overheden.

Naast de hoofddoelstelling om de waterweg bevaarbaar te maken voor schepen van klasse Va, staat ook de geïntegreerde benadering centraal.