Ontwerp voorkeursbesluit

Na het uitgebreid vooronderzoek en het advies van de betrokken steden en gemeenten, nam de Vlaamse Regering op 26 januari 2024 een ontwerp voorkeursbesluit. Hiermee zetten we de volgende stap richting een definitief voorkeursbesluit. Tijdens deze stap zal een openbaar onderzoek lopen dat iedereen de mogelijkheid geeft om te reageren op het ontwerp voorkeursbesluit.

Het openbaar onderzoek start op 8 april en loopt tot en met 14 juni 2024.

Op welke documenten en op welke manier je kan reageren, dat vind je hieronder terug.  

De definitieve beslissing over het voorkeursalternatief verloopt in 3 stappen:

 • De eerste stap werd gezet op 19 maart 2021, toen voor het eerst het voorkeursalternatief werd beschreven in het zogenaamde ‘voorontwerp voorkeursbesluit’. Het resultaat van de eerste stap werd voorgelegd voor advies. Op basis van de adviezen en na overleg werd het ‘ontwerp voorkeursbesluit’ opgesteld.
 • Stap 2 is nu gezet. De Vlaamse Regering heeft het ontwerp voorkeursbesluit genomen. Dit besluit ligt van 8 april t.e.m. 14 juni 2024 aan iedereen voor tijdens een openbaar onderzoek.
 • Na het openbaar onderzoek volgt stap 3 waarin de Vlaamse Regering de voorkeursoplossing definitief vastlegt in het definitief voorkeursbesluit.
Afbeelding
3 stappen om te komen tot een definitief voorkeursbesluit uitgelegd
Afbeelding
uitvoering

Wat is het ontwerp voorkeursbesluit?

Met dit ontwerp maakt de Vlaamse regering kenbaar welke voorkeursoplossing ze graag wil vastleggen. Voor ze dat doet, gaat eerst een openbaar onderzoek door waarop iedereen kan reageren.

De documenten waarop je kan reageren

Een overzicht van de documenten waarop je kan reageren tijdens het openbaar onderzoek:

 • Het ontwerp voorkeursbesluit;
 • De onderzoeksrapporten van het geïntegreerd onderzoek en haar bijlages;
 • De synthesenota van het geïntegreerd onderzoek;
 • De actualisatiescreening van het geïntegreerd onderzoek; 
 • De beslissing van het Team Omgevingseffecten over de reikwijdte en het detaileringsniveau. 

Al deze documenten vind je terug in de digitale bibliotheek van PLAN B-K of je kan alle documenten downloaden via onderstaande knop (OPGELET! het bestand is 1 GB groot).

De documenten zijn ook analoog beschikbaar bij De Vlaamse Waterweg te Merelbeke of in de stad- en gemeentehuizen van Avelgem, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne en Zwevegem

Document openbaar onderzoek (zipfile - 1GB)

Afbeelding
verkenning vierkant oranje

Reageren tijdens het openbaar onderzoek

Wil je reageren? Jouw reactie dient schriftelijk of digitaal geformuleerd te worden, vanaf 8 april en uiterlijk op 14 juni 2024. Dit kan enkel en alleen via deze 3 manieren:

 • Via mail aan openbaaronderzoekplanbk@vlaamsewaterweg.be;
 • Per brief aan De Vlaamse Waterweg nv - afdeling Regio West - Guldensporenpark 105 - 9820 Merelbeke;
 • U kan uw reactie ook schriftelijk afgeven op de stad- en gemeentehuizen van Avelgem, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne en Zwevegem.