Uitgebreid onderzoek

Heldere aanpak

De modernisering van het kanaal Bossuit-Kortrijk is een ingewikkeld project waarbij we rekening houden met talrijke aspecten. Om te weten wat de beste oplossingen zijn, brengen we ze eerst stuk voor stuk in kaart. De opwaardering van het kanaal wordt onderzocht volgens een op maat geschreven procesaanpak: het ‘decreet Complexe Projecten’.

Afbeelding
Het kanaal in 2020

Onderzoek: op zoek naar de beste oplossing

Momenteel bevindt het project zich in de onderzoeksfase waarin de globale effecten van de opwaardering onderzocht worden en verschillende alternatieven met elkaar vergeleken worden. Het onderzoek gebeurt op een geïntegreerde manier waarbij ,behalve de verschillende elementen over scheepvaart (vaarwegbreedte, diepgang, nieuwe sluis, tracé, … ), ook effecten en kansen voor economische ontwikkeling, natuur, recreatie, ... uitgebreid onderzocht worden. Het onderzoek vertrekt hierbij vanuit 6 thema’s:

  • nautica
  • omgeving
  • mobiliteit
  • uitvoering
  • financieel
  • toekomstmogelijkheden

De onderzoeksfase richt zich op twee strategische vragen:

Strategische vraag 1: Wat betekent de opwaardering van het kanaal?

Deze eerste vraag onderzoekt de globale impact van de opwaardering en gaat na welke positieve en negatieve effecten kunnen optreden, zowel voor het kanaal als in de omgeving. Er wordt, met andere woorden, onderzocht op welke manier de opwaardering van het kanaal als hefboom kan dienen voor de verdere ontwikkeling van de regio.

Strategische vraag 2: Hoe krijgt de opwaardering vorm?

Met de tweede vraag wordt onderzocht hoe de opwaardering in elk deel vorm kan krijgen. Eén van de meest belangrijke vragen hierbij is via welk tracé het kanaal in de zone Kortrijk-Harelbeke-Kuurne de aansluiting maakt met de Leie. Drie mogelijke tracés worden onderzocht, namelijk een rechtdoortracé, een bypasstracé en een ringtracé.

Bekijk de tool

Stap voor stap naar een voorkeursbesluit

Uit de brede waaier aan mogelijkheden en uit de antwoorden op de verschillende onderzoeksvragen filteren we de beste oplossing. Die wordt vastgelegd in een voorkeursbesluit. Zo krijgt het project stap voor stap verder vorm.

Afbeelding
Sluis