Een Brede kijK op het kanaal en de streek

PLAN B-K: wat en waarom?

PLAN B-K staat voor een brede kijk op het kanaal Bossuit-Kortrijk.

Het kanaal Bossuit-Kortrijk is vanaf de Boven-Schelde toegankelijk voor beroepsvaart. Ter hoogte van de aansluiting met de Leie in Kortrijk is het kanaal over een lengte van ongeveer 1 kilometer echter te smal en ondiep voor beroepsvaart en bevat het drie historische sluizen.

PLAN B-K onderzoekt de mogelijkheden om dit knelpunt aan te pakken en het kanaal ook voor beroepsvaart aan te sluiten op de Leie. Alleen zo kan het volwaardig deel uitmaken van het binnenvaartnetwerk dat de vaarwegen in Zuid-West-Vlaanderen verbindt met Wallonië en Noord-Frankrijk. Het plan om het kanaal Bossuit-Kortrijk op te waarderen kadert dan ook binnen het overkoepelende binnenvaartproject Seine Schelde.

Met een brede kijk benadert PLAN B-K de verschillende functies die het kanaal opneemt. Op die manier kan PLAN B-K mee betekenis geven aan de verdere ontwikkeling van de streek.

Afbeelding
Groen langs het kanaal.
Afbeelding
verkenning vierkant oranje

Een Brede Kijk op sterke binnenvaart

Het Europese binnenvaartnetwerk Seine Schelde Vlaanderen verbindt de havens van Antwerpen en Gent, en de economische gebieden in Oost- en West-Vlaanderen met de economische gebieden in Wallonië en de economische regio’s rond Parijs. In Vlaanderen vormt de Leie de hoofdas.

Omdat er voor beroepsvaart geen verbinding is tussen de Leie en het kanaal Bossuit-Kortrijk, maken de omliggende economische regio’s geen deel uit van dit ruimere binnenvaartnetwerk. PLAN B-K voorziet de nodige aanpassingen aan het kanaal om dit knelpunt op te lossen en het Europees binnenvaartnetwerk te versterken.

Waarom binnenvaart versterken?

 • Om extra mobiliteitsoplossingen te bieden;
 • Duurzaam alternatief voor goederentransport langs de weg;
 • Efficiënte logistiek voor de bedrijven in de omgeving van het kanaal.
Afbeelding
onderzoek groen half

Een Brede Kijk op streekontwikkeling

PLAN B-K vormt een hefboom om ideeën en initiatieven van de regio versneld te realiseren. Met een waternetwerk dat klaar is voor toekomstige uitdagingen krijgt de streek alle kansen voor verdere ontwikkeling.

Hoe de streek versterken?

 • Ontwikkelen regionale economie

  Op vandaag fungeert het kanaal als insteekdok op de Boven-Schelde. Door aansluiting op de Leie, de hoofdas van het Europees binnenvaartnetwerk mogelijk te maken, worden bedrijven langs het kanaal beter bereikbaar. Ze kunnen hun goederen efficienter vervoeren via de waterweg.

 • Versterken blauw-groennetwerk

  PLAN B-K biedt de mogelijkheid om de verbinding tussen Leie- en Scheldevallei met omliggende natuur te versterken en zo een robuust groen geheel te creëren.

 • Hefboom voor stedelijke transformatie

  Samen met de aanpassingen aan het kanaal krijgt ook de omliggende ruimte een opwaardering. Net zoals bij de heraanleg van de Leieboorden vormt ook PLAN B-K een hefboom voor stedelijke ontwikkeling.

 • Verbetering van de mobiliteit

  Verschillende ingrepen in de regio langs het kanaal zullen ook het fietsnetwerk sterker maken. Zo zal een nieuwe Luipaardbrug zorgen voor een veiligere fietsroute en biedt het project kansen voor bijkomende fietsverbindingen en het oplossen van bestaande knelpunten.

  Ook kan het project de noodzakelijke ingrepen aan de weginfrastructuur (R8) versnellen

Afbeelding
uitwerking

Een Brede Kijk op een leefbare toekomst

PLAN B-K zet in op een duurzame samenleving door mogelijkheden te bieden voor iedereen.

Welke kansen biedt PLAN B-K voor mij?

 • Herinrichting van de omgeving rondom het kanaal met (ver)nieuw(d)e pleinen, parken, kaaien, … Zo ontstaan aangename ontmoetingsplekken in de wijk.
 • Aanpak van mobiliteitsknelpunten of ontbrekende schakels in het verkeer.
 • Meer en betere fiets- en wandelpaden.
 • Bijkomende natuurlijke oevers voor extra beleving langs het water.
 • Een robuust groenblauwnetwerk dat klaar is voor toekomstige uitdagingen.