Toegankelijkheidsverklaring

TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING PLANBK.BE

Versie 1.0 – 1 december 2020

De Vlaamse Waterweg nv streeft ernaar haar websites en (mobiele) toepassingen toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op planbk.be, de algemene website van het complex project “opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen”.

NALEVINGSSTATUS

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA omdat nog niet aan de onderstaande criteria is voldaan. Er wordt getracht de onderstaande criteria zo snel mogelijk te remediëren.

NIET-TOEGANKELIJKE INHOUD

Bepaalde inhouden zijn uitsluitend toegankelijk in de vorm van PDF-documenten. Zie hiervoor het item “onevenredige last”.

NIET-NALEVING VAN HET BESTUURSDECREET

  • Bij bepaalde elementen moet de contractverhouding verder bekeken worden
  • De kopstructuur is niet altijd logisch genest
  • Bepaalde documenten of elementen dienen nog van een titel voorzien te worden
  • Bepaalde html elementen dienen een attribuut te bevatten die de taal van het document beschrijft

ONEVENREDIGE LAST

planbk.be publiceert documenten zoals PDF bestanden van diverse oorsprong. Die documenten voldoen niet altijd aan de vereisten voor toegankelijkheid. Als u problemen ondervindt kunt u contact opnemen voor een toegankelijk alternatief.

OPSTELLEN VAN DEZE TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 1/12/2020 en gebaseerd op een beoordeling door een derde partij en door  Accessibility check die de FOD BOSA heeft ontwikkeld. Het gaat om een tool die u kunt installeren in de bladwijzerbalk van uw internetbrowser en die op basis van een aantal tests een rapport aanmaakt over de toegankelijkheid van de webpagina die u bezoekt.

FEEDBACK EN CONTACTGEGEVENS

Ondervindt u problemen en wenst u hulp bij het vinden van informatie of het uitvoeren van een actie? Of hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van https://www.planbk.be, of over deze toegankelijkheidsverklaring? Neem dan contact op door een e-mail sturen naar info@vlaamsewaterweg.be of door het contactformulier te gebruiken. Dit vindt u op deze locatie: https://www.planbk.be/contact of achter ‘contact’, rechtsboven op deze pagina.

HANDHAVINGSPROCEDURE

U hebt contact opgenomen, maar u bent niet tevreden met het antwoord op uw kennisgeving of verzoek? Neem dan contact op met de klachtenbehandelaar van De Vlaamse Waterweg nv. U vindt de contactgegevens via https://www.vlaamsewaterweg.be/klachten.

Als u er met de klachtenbehandelaar van De Vlaamse Waterweg nv niet uitgeraakt, kunt u ook de Vlaamse Ombudsdienst contacteren. De Vlaamse Ombudsdienst is bereikbaar via het gratis nummer 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur. U kunt vragen om rechtstreeks doorverbonden te worden met een medewerker van de ombudsdienst. Of u kunt uw klacht sturen naar klachten@vlaamseombudsdienst.be.