Wie werkt mee aan PLAN B-K?

Afbeelding
GOB Sweco

De organisatie achter het project kanaal Bossuit-Kortrijk

Afbeelding
verkenning vierkant oranje

Initiatiefnemer

De Vlaamse Waterweg nv neemt de coördinerende en uitvoerende rol op voor het opzetten van de noodzakelijke studies, participatie- en communicatiebegeleiding.

Tijdens de verkenningsfase van het ‘complex project’ gaven heel wat actoren aan om nauw betrokken te worden. Op basis daarvan werd een projectstructuur uitgetekend met verschillende teams:

Afbeelding
onderzoek groen half

Onderzoekers

Het consortium Sweco-Arcadis voert het onderzoeks- en ontwerpwerk uit. Het is een samenwerking tussen de studiebureaus Sweco en Arcadis, Rebel (voor financieel en transporteconomisch onderzoek) en dBA-Plan (geluidsstudie). Communicatiebureau Karakters ondersteunt in de communicatie van de onderzoeksresultaten.

Afbeelding
uitwerking

Overleg met actoren

De ambtelijke begeleidingsgroep is het ambtelijk platform dat het traject begeleidt. Ze volgt de inhoudelijke resultaten en voortgang van het geïntegreerd onderzoek intensief op via maandelijkse werksessies. In deze groep zetelen de betrokken lokale overheden, de provinciale overheid en enkele nauw betrokken Vlaamse administraties (Departement Omgeving, Agentschap Wegen en Verkeer, departement MOW).

De Stuurgroep is het bestuurlijk overlegorgaan dat het traject begeleidt en doorheen de procedure complexe projecten loodst. In de Stuurgroep zetelen alle bestuurlijke actoren van de Vlaamse overheid, de betrokken lokale overheden en de provinciale overheid.

Met de klankbordgroep komen lokale experts en vertegenwoordigers van belangengroepen, middenveldorganisaties en verenigingen rond de tafel zitten om mee te denken over de mogelijke oplossingen. Vaak wordt gewerkt rond thema’s, zoals trafiekprognose, natuur, recreatie, economie, ...

Afbeelding
uitvoering

Brede publiek

Open communicatie, transparantie en participatie zijn belangrijke principes die we hanteren in het project kanaal Bossuit-Kortrijk. In elke fase zijn er participatiesessies en infomomenten voor de directe betrokkenen en het brede publiek. Zo krijgt iedereen de kans om het project van dichtbij te volgen en zijn mening te geven. Het onderzoeksteam gaat dan aan de slag met al die input en zorgt geregeld voor een terugkoppeling.

Op de hoogte blijven van elke stap in het PLAN B-K?

  • Bekijk de verschillende fasen die het complex project PLAN B-K doorloopt en ontdek er onder andere de afgelopen participatiesessies en infomomenten.
  • Voor regelmatige updates, schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief. Zie knop onderaan de pagina.
Afbeelding
Onderzoeksteam