Een brede kijk op het kanaal Bossuit-Kortrijk

Het kanaal Bossuit-Kortrijk is een waardevolle schakel in het netwerk voor binnenvaart tussen Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk. Door het kanaal met de Leie te verbinden en toegankelijk te maken voor grotere binnenschepen, ontstaan meer mogelijkheden om goederen ook via het water te vervoeren.

De opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk geeft tegelijk een boost aan de ontwikkeling van de regio. Het is een kans om steden en dorpen, natuur en landschap, mobiliteit en bedrijven in de streek duurzaam te versterken.

PLAN B-K zet in op een leefbare toekomst voor iedereen.

Een brede kijk op sterke binnenvaart
Een brede kijk op streekontwikkeling
Een brede kijk op een leefbare toekomst