Veel gestelde vragen

Op deze pagina vind je een beknopt antwoord op de vragen die ons onderzoeksteam bereiken. Bij het opduiken van nieuwe veel gestelde vragen vullen we de pagina aan.

 

Alle veel gestelde vragen en meer gedetailleerde antwoorden vind je terug in één document

Download alle FAQ

Heb je zelf een vraag? Laat het weten via ons contactformulier. Ons onderzoeksteam volgt elke vraag op.

Naar het contactformulier

Welke beslissingen zijn er al genomen?

De formele beslissing die in dit project reeds werd genomen is de startbeslissing. De startbeslissing drukt het engagement uit om de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk te onderzoeken. Deze beslissing werd door de Vlaamse Regering genomen op 8 september 2017.

Sindsdien loopt de onderzoeksfase. In deze fase worden de effecten van de opwaardering onderzocht.

De onderzoeksfase is al een heel eind gevorderd en de ontwerpresultaten van het onderzoek zijn sinds oktober 2020 voor iedereen beschikbaar via de projectwebsite (zie bibliotheek).

Op basis van deze onderzoeksresultaten en de input uit overleg wordt momenteel de volgende beslissing voorbereid, namelijk het voorkeursbesluit. Het is opnieuw een beslissing van de Vlaamse Regering. Met het voorkeursbesluit duidt de Vlaamse regering de voorkeursoplossing aan.

Nadien wordt, in de uitwerkingsfase, de voorkeursoplossing uitgewerkt tot een concreet project. Op het einde van de uitwerkingsfase volgt een projectbesluit met alle nodige vergunningen en bestemmingswijzigingen en de beslissing om het project uit te voeren. Daarna start de uitvoeringsfase waarbij de werken worden uitgevoerd.

Meer weten?

Bekijk hier de verschillende stappen in de procedure. Wens je informatie over de voorkeursoplossing en de stappen hiernaartoe, klik dan hier.

Wat zijn de (eerst)volgende stappen? Hoe kan ik reageren?

Momenteel wordt het voorkeursbesluit voorbereid. Met het voorkeursbesluit zal de Vlaamse Regering de voorkeursoplossing aanduiden. Dit betekent, onder andere, dat een tracé gekozen wordt in de zone Kortrijk-Harelbeke-Kuurne.

Het voorkeursbesluit is de eerstvolgende beslissing die zal worden genomen. Deze beslissing wordt voorbereid in drie stappen.

Stap 1: Opmaken voorontwerp voorkeursbesluit en adviesvraag

Vandaag is de eerste stap gezet. Op basis van de onderzoeksresultaten en uitgebreid overleg heeft het onderzoeksteam een voorstel uitgewerkt voor de voorkeursoplossing. Het gaat om een voorstel. De Vlaamse Regering heeft dus nog geen beslissing genomen.

Momenteel wordt dit voorstel voorgelegd voor advies aan alle adviserende instanties op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Zij kunnen een advies geven over het gevoerde onderzoek én over het voorstel van voorkeursoplossing.

Stap 2: Opmaken ontwerp voorkeursbesluit en openbaar onderzoek

In de tweede stap wordt een ontwerp van beslissing, een ontwerp van voorkeursbesluit, genomen door de Vlaamse regering. Op basis van dit ontwerp maakt de Vlaamse Regering duidelijk welke oplossing de voorkeur geniet. Dit ontwerp wordt aan iedereen voorgelegd tijdens een openbaar onderzoek. Omdat iedereen de kans heeft om te reageren, wordt het openbaar onderzoek ruim bekendgemaakt.

Stap 3: Opmaken definitief voorkeursbesluit en vaststelling door de Vlaamse Regering

In de derde en laatste stap wordt de feedback van het openbaar onderzoek verwerkt in het definitief voorkeursbesluit. Dit definitieve voorkeursbesluit wordt vastgesteld door de Vlaamse Regering.

Timing?

Momenteel wordt het ontwerp voorkeursbesluit voorbereid. Het betreft een beslissing van de Vlaamse Regering en de concrete timing waarbinnen deze stap wordt gezet, ligt niet vast. We houden de vinger aan de pols en brengen iedereen via onze projectwebsite PLAN B-K of onze nieuwsbrief op de hoogte van zodra een ontwerp voorkeursbesluit beschikbaar is. Inschrijven op de nieuwsbrief kan hier.