Workshops input alternatief nr. 3: ‘ringtacé’

september 2018
|
Opmaak alternatievenonderzoeksnota (AON)

Tijdens de opmaak van de AON werden workshops georganiseerd met de bevolking, om de reeds verworven inzichten te delen en samen na te denken over resterende vragen. Actoren stelden er de vraag om de opwaardering van het kanaal samen met de herinrichting van de R8 te onderzoeken. Vanuit deze vraag ontstond een derde alternatief, het ringtracé.