Startbeslissing

|
Verkenningsfase

De startbeslissing is het engagement van de Vlaamse regering om het complex project van de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk op te starten. Het is ook de belofte tot samenwerking tussen verschillende overheden.

Naast de hoofddoelstelling om de waterweg bevaarbaar te maken voor schepen van klasse Va, staat ook de geïntegreerde benadering centraal.