Publieke raadpleging AON met infomarkten en adviesperiode

nov/dec 2018
|
Opmaak alternatievenonderzoeksnota (AON)

De AON werd eind 2018 voor advies voorgelegd aan adviesinstanties en aan de brede bevolking. Naar aanleiding van de publieke raadpleging en om de inhoud van de AON te duiden werden verschillende infomarkten en consultatiemomenten georganiseerd.