Overleg met Vlaamse en provinciale administraties en met lokale besturen

juni 2016 - aug 2017
|
Verkenningsfase

Tijdens de verkenningsfase werden de meningen van alle betrokken administraties en besturen uitgebreid verkend. Met een duidelijk beeld van ieders visie op het project, bezorgdheden en aandachtspunten legden we afspraken vast over de verdere aanpak.