Openbaar onderzoek

2021
|
Stappen richting voorkeursbesluit

Tijdens het openbaar onderzoek kan het publiek reageren op het ontwerp van het voorkeursbesluit, de synthesenota en de ontwerp onderzoeksrapporten. Het openbaar onderzoek duurt zestig dagen.