Ontwerp voorkeurbesluit

2021
|
Stappen richting voorkeursbesluit

Na de adviesronde stelt de Vlaamse Regering het ontwerp voorkeursbesluit vast. Het ontwerp voorkeursbesluit licht toe welk alternatief gekozen wordt als voorkeursalternatief. Die keuze wordt ook uitgebreid gemotiveerd.