Ontwerp van synthesenota

oktober 2020
|
Geïntegreerd onderzoek, strategisch niveau

Het ontwerp van synthesenota biedt een objectieve samenvatting van de onderzoeksresultaten. In deze nota wordt geen voorkeursalternatief aangeduid, maar geeft de aanzet in de richting van het voorkeursbesluit.