Geactualiseerde versie AON en overwegingsdocument

|
Opmaak alternatievenonderzoeksnota (AON)

De reacties die werden geformuleerd tijdens de publieke raadpleging werden gebundeld en verwerkt in een overwegingsdocument. Samen met het overwegingsdocument werd ook een geactualiseerde versie van de AON gepubliceerd op 8 april 2019. Op die datum werden ook de richtlijnen van de dienst MER i.k.v. het verdere onderzoek beschikbaar gesteld.