Adviesverlening en adviesvergadering

2021
|
Stappen richting voorkeursbesluit

Het ontwerp van synthesenota, de ontwerp onderzoeksrapporten en het voorontwerp van voorkeursbesluit vormen het onderwerp van een formele adviesronde. In deze periode wordt advies gevraagd aan de adviesinstanties.